شرکت پتروشیمی پارس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۹۹ شنبه ۹ فروردين
 
 
شماره مناقصه: 11
موضوع مناقصه: خرید 400 عدد فیلتر ماسک Full face ازنوع Drager چند منظوره
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1392/02/02
آخرین مهلت: 1392/02/02
  تضمین شرکت در مناقصه :: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 5٪ مبلغ پیشنهادی است که بایستی به یکی از صورتهای زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت « الف» به شرکت پتروشیمی پارس تسلیم شود.
الف: ضمانتنامه بانکی
ب : چک تضمین شده بانکی
ج- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 33340 بانک تجارت شعبه پتروشیمی منطقه پارس کد شعبه 26430
 زمان تحویل : حداکثر زمان جهت تحویل موضوع قرارداد ، یکماه پس ازعقد قرارداد ودریافت پیش پرداخت
 برآورد کارفرما : : 000ر000ر000ر1 ریال ( یک میلیارد ریال )
 آخرین مهلت تسلیم پاکات و بازگشایی پاکات : : ساعت 10:30 روز دو شنبه مورخ 1392/02/02 میباشد
 معادل بیست و پنج درصد ( 25% ) مبلغ اولیه قرارداد پس از امضاء قرارداد و در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی بهمان میزان ، بعنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت میگردد .
فایل:
 
 
پیوندهای مفید
شرکت پتروشیمی پارس
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شركت پتروشيمي پارس ميباشد.
 
Powered by DorsaPortal