شرکت پتروشیمی پارس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
 
 
شماره مناقصه: 39-92/م/179
موضوع مناقصه: ارائه خدمات ایاب و ذهاب و جابجایی کارکنان و میهمانان و سایر افراد مورد نظر کارفرما ، اختصاصاً در منطقه عسلویه و حومه و عموماً در داخل و خارج استان بوشهر و سایر خدمات مشابه بمدت یک سال شمسی
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1392/12/17
آخرین مهلت: 1392/12/17

 

1-    موضوع مناقصه : ارائه خدمات ایاب و ذهاب و جابجایی کارکنان و میهمانان و سایر افراد مورد نظر کارفرما ، اختصاصاً در منطقه عسلویه و حومه و عموماً در داخل و خارج استان بوشهر و سایر خدمات مشابه بمدت یک سال شمسی

2-     مبلغ برآورد اولیه :   برابر با   800ر116ر673ر31 ریال ( سی ویک میلیاردو ششصد و هفتاد و سه میلیون و یکصد و شانزده هزار و هشتصد ریال )

3-    محل اجرای عملیات :     بندرعسلویه واقع در استان بوشهر و بندرا مام خمینی واقع دراستان خوزستان

4-    مدت قرارداد : 12  ماه 

5-    آخرین مهلت دریافت اسناد :    روز شنبه   مورخ 17/12/1392 میباشد

6-    آخرین مهلت  تکمیل و تسلیم اسناد استعلام ارزیابی کیفی : روز دو شنبه مورخ 20/12/1392 میباشد

7-    پیش پرداخت :  معادل بیست درصد ( 20% ) مبلغ اولیه قرارداد پس از امضاء قرارداد  و در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی بهمان میزان .

8-    تضمین شرکت در مناقصه ::مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برابر با 000ر000ر75 ریال می باشد که بایستی  به یکی از صورتهای زیر تسلیم شود.

الف:‌ ضمانتنامه بانکی

ب   : چک تضمین شده بانکی

ج- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 33340 بانک تجارت شعبه پتروشیمی منطقه پارس کد شعبه 26430  

فایل:
 
 
پیوندهای مفید
شرکت پتروشیمی پارس
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شركت پتروشيمي پارس ميباشد.
 
Powered by DorsaPortal