شرکت پتروشیمی پارس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
 
 
شماره مناقصه: 2
موضوع مناقصه: بررسی وضعیت خوردگی داخلی و خارجی و همچنین تست ارزیابی سلامت پوشش خطوط لوله Sales Gas/Feed Gas به روش پیشنهاد شده در استاندارد NACE RP0502
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1391/10/24
آخرین مهلت: 1391/10/17
مدت اجرای عملیات := حداکثر یک ماه

 زمان دریافت اسناد :ارزیابی کیفی = حداکثر تا تاریخ 10/17 /1391

 آخرین مهلت تسلیم اسناد تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی : : حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1391/10/24

 مبلغ ضمانتنامه شرکت درمناقصه برابر با 000ر000ر13 ریال ( سیزده میلیون ریال )

 نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز مبلغ به حساب شماره 33340 بانک تجارت شعبه پتروشیمی منطقه پارس کد شعبه 26430

 قیمت برآوردی اولیه (ریال )= به عدد: : 000ر000ر000ر2 ریال به حروف : : دو میلیارد ریال

 محل دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی :

الف : - مراجعه حضوری به نشانی : استان بوشهر - بندرعسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - شرکت پتروشیمی پارس - امور قراردادها تلفن 4- 07727263880 داخلی 4115 دورنگار07727263890 - تلفکس امور قراردادها 07727265291

ب : - مراجع به سایت اینترنتی WWW.PARSPC.NET

 براساس بخشنامه شماره 26510/ت39039 ک مورخ 9/2/1388 معاون اول محترم ریاست جمهور ، کلیه شرکتها بایستی دارای صورت های مالی حسابرسی شده ، بوده و انعقاد قرارداد با شرکتهای فاقد صورت های مالی حسابرسی شده ، امکانپذیر نمی باشد . بنابراین صورت های مالی حسابرسی شده سال 1390 بایستی همراه سایر مدارک درخواست شده ، به شرکت پتروشیمی پارس تحویل گردد. سوابق شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده خود را تسلیم ننمایند ، بررسی نخواهد شد.
فایل:
 
 
پیوندهای مفید
شرکت پتروشیمی پارس
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شركت پتروشيمي پارس ميباشد.
 
Powered by DorsaPortal