شرکت پتروشیمی پارس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
 
 
شماره مناقصه: 2
موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه مولد هیدروژن Hydrogen Generator مدل Hygene 2600 ساخت کمپانی Claind ایتالیا ومتعلقات آن
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1391/11/02
آخرین مهلت: 1391/11/02
تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 5٪ مبلغ پیشنهادی است که بایستی به یکی از صورتهای زیر تسلیم شود.
الف -:‌ ضمانتنامه بانکی
ب -: چک تضمین شده بانکی
ج- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 33340 بانک تجارت شعبه پتروشیمی منطقه پارس کد شعبه 26430
مدت قرارداد : حداکثر زمان جهت تحویل موضوع قرارداد ، یکماه پس ازعقد قرارداد ودریافت پیش پرداخت می باشد .
برآورد کارفرما : 000ر000ر800 ریال
تاریخ تسلیم پاکات و بازگشایی آنها : ساعت 30/10 روز دو شنبه مورخ 02/11/1391
پیش پرداخت : معادل بیست و پنج درصد ( 25% ) مبلغ اولیه قرارداد پس از امضاء قرارداد و در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی بهمان میزان ، بعنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت میگردد .
فایل:
 
 
پیوندهای مفید
شرکت پتروشیمی پارس
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شركت پتروشيمي پارس ميباشد.
 
Powered by DorsaPortal