شرکت پتروشیمی پارس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۹۹ شنبه ۹ فروردين
 
 
شماره مناقصه: 6
موضوع مناقصه: عملیات بارگیری گاز گسولین
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1391/11/25
آخرین مهلت: 1391/11/24
1- موضوع مناقصه :: عملیات بارگیری گاز گسولین C5+ درتانکرهای مخصوص حمل مواد هیدروکربوری تحت فشار متصل به کشنده ، از واحد استحصال اتان شرکت پتروشیمی پارس واقع در بندر عسلویه ( استان بوشهر ) وحمل وتحویل آن در مخازن شرکت پتروشیمی بندرا مام واقع در بندرامام خمینی (استان خوزستان ) بمدت یکسال
2- تضمین شرکت در مناقصه :: برابر با 000ر500ر42 ریال ( چهل و دومیلیون و پانصد هزار ریال ) می باشد که بایستی به یکی از صورتهای زیر تسلیم شود.
الف -:‌ ضمانتنامه بانکی
ب -: چک تضمین شده بانکی
ج- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 33340 بانک تجارت شعبه پتروشیمی منطقه پارس کد شعبه 26430
3- مدت قرارداد : 12 ماه می باشد .
4- برآورد کارفرما : 000ر000ر000ر12 ریال
5- آخرین مهلت تکمیل و تسلیم اسناد تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی : : حداکثر تا تاریخ 24/11/1391
6- پیش پرداخت : معادل بیست و پنج درصد ( 20% ) مبلغ اولیه قرارداد پس از امضاء قرارداد و در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی بهمان میزان ، بعنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت میگردد .
فایل:
 
 
پیوندهای مفید
شرکت پتروشیمی پارس
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شركت پتروشيمي پارس ميباشد.
 
Powered by DorsaPortal